கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> அறந்தாங்கி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மேலப்பட்டு திரு நா அயூப்கான் வெற்றி