கிராம ஊராட்சி தலைவர் - நாமக்கல் -> நாமகிரிப்பேட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
ஆயில்பட்டி திருமதி செ தங்கமணி வெற்றி