கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் ரத்து
உதகமண்டலம் 2 2 2 0 0
கூடலூர் 1 1 0 1 0