கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> புல்லம்பாடி -> நெய்குளம்
வார்டு எண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 7 திரு பி குழந்தைவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு