மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ரா காசிமாயன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ அகிலா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ஜெ முத்துப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர கீதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஞா ராஜராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பா ராஜி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு செ நேருபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஆ ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு சித்ராதேவி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு த முத்துராமன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா சுதாகரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ தங்கம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி தி சாந்தா. வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ செல்வமணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி அய்யப்பன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சத்ய மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க லெட்சுமிபதிராஜன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி K சூரியகலா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு R வடிவேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ரா புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி எஸ் கிருத்திகா வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா வசந்தா வெற்றி