முடிவுகள் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
கட்சியின் பெயர் கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகள்
ஊரகம் ஊரகம்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வேட்பு மனு
தாக்கல் இன்மை
0 0 1 39
அ.இ.அ.தி.மு.க 211 1790
அ.இ.தி.கா 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0
பி.ஜே.பி 7 83
சி.பி.ஐ 7 64
சி.பி.ஐ(எம்) 2 33
தே.மு.தி.க 3 97
தி.மு.க 244 2096
இ.தே.கா 15 133
என்.சி.பி 0 0
தே.ம.க 0 0
மற்றவை 25 794 9621 76621