முடிவுகள் - மதுரை
கட்சியின் பெயர் கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகள்
ஊரகம் ஊரகம்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0 1
அ.இ.அ.தி.மு.க 9 88 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 2 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 0 0
தே.மு.தி.க 0 3 0 0
தி.மு.க 13 92 0 0
இ.தே.கா 0 5 0 0
என்.சி.பி 0 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0 0
மற்றவை 1 24 420 3272