முடிவுகள் - கோயம்புத்தூர்
கட்சியின் பெயர் கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகள்
ஊரகம் ஊரகம்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வேட்பு மனு
தாக்கல் இன்மை
0 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 10 83
அ.இ.தி.கா 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0
பி.ஜே.பி 2 3
சி.பி.ஐ 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0
தே.மு.தி.க 0 4
தி.மு.க 5 51
இ.தே.கா 0 4
என்.சி.பி 0 0
தே.ம.க 0 0
மற்றவை 0 10 228 2034