மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 பி.ஜே.பி திருமதி ஆா் சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி.டி கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு T.K. அமுல்கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி யு அபிநயா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு எஸ் கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து சரவணகுமார் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சாந்திமதி வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு எம் கோபால்சாமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு T.C பிரதீப் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த வித்யா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு மு ராஜன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R ராதாமணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி க ராதாவேணி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ காளீஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ஜெ ரம்யாகுமாாி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P.C சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி கா வளா்மதி வெற்றி