மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ(எம்) திரு எம்எம் ஹனீபா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மூ பொன் தோஸ் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி - சசிகலா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா வனஜா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு - ராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஆர் மீனா வெற்றி