மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு பீ பாலகுரு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி இ இளவரசி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ஜி.கே.எம் ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சா சரவணன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு சி சங்கர் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஜெ முரளி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு க முத்துசெல்வம் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கோ தாமரைச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு பாத்திமாஜான் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சி வெங்கடசாமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி க பொருட்செல்வி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஜெ பரிமளம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு த உதயன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி P உஷா வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா வினுபாலன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சா அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு கண்ணபிரான் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா சுமதி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ஆ சுபா வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி க விஜி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு வெ திருஞான சம்மந்தம் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி ஞா செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சா. விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா. ரஞ்சிதம் வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திரு அ மூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 27 இ.தே.கா திருமதி நெ இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திருமதி கா சுவாதி வெற்றி