மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சா பாப்பா சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு க சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 4 சி.பி.ஐ(எம்) திரு ஜ முகமது உதுமான் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஏ.என்.ஆர் பன்னீர்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஆர் கலியபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜெ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சு ராணி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி செ சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க ஷோபா வெற்றி
வார்டு 11 முடிவு அறிவிக்கப்படவில்லை
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பி கருணாகரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு கோ பாலசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 14 சி.பி.ஐ செல்வி கா சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கலைவாணி மோகன் வெற்றி
வார்டு 16 சி.பி.ஐ திருமதி இ மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி M அமுதா வெற்றி
வார்டு 18 சி.பி.ஐ திருமதி S தமயந்தி வெற்றி