மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சி தீபா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ம தமயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு த ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சோ கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கா சுந்தரராசன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு T ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி த கிருத்திகா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி க ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி செ பாலவினோதினி வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி க கிருஷ்ணகுமாாி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சி வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ச கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி சு தீபா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ர ஆதிநாயகி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு கூ.ச.மு கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சவாியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி க பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு ரா சரவணகுமாா் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி செ தேக்கமலா் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு அ பாலசுப்ரமணி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு மு.சி சிவக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரெ இராஜ்மோகன் வெற்றி