மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு த கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் அலமேலு வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு சிவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம்.எஸ் கண்ணதாசன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி தி தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P வசந்தா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி த நந்தினிதேவி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு N முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எஸ் திருவிகா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி நல்லமுத்து வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பு இந்திரா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆர் ரமேஷ் வெற்றி