மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சிவசாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி த சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு த செல்வம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு நா ஸ்டாலின் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பூ விஜயா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச இராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு க சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ தங்கையா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி செ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ம மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சோ பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி செ உஷா வெற்றி
வார்டு 15 இ.தே.கா திருமதி த உமாமகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி சு கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி கா பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி மே சரிதா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ஜ கன்சுல் மகரிபா வெற்றி
வார்டு 21 இ.தே.கா திரு ரா சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு கா ராமநாதன் வெற்றி