மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் சாந்திபிாியா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச விஜயகுமாரி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ ஹேமாவதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜெ பாண்டுரங்கன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ குமார் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கோ சுதாகர் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி M சித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி மு சாரதம்மா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு எம்.ஏ ராமஜெயம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி D தேசராணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு தே அருண்ராம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி G உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி த தேவி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி கி கீதா வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M அம்மினி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு D தென்னகம் என்ற தென்னவன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி K.U. சிவசங்கரி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ச சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி G இந்திரா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு M சதிஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு இ தினேஷ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு D தேசிங்கு வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு A.G. ரவி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு சு சக்திவேல் வெற்றி