மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா வசந்தி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு கணேசன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி G வேல்ராணி என்ற உமாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R சுபாஷினி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே நா்மதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே மச்சராஜா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு தி பாலசந்தர் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ம புவனா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு த தமிழ்வாணன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு அ பாரதிதாசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு பா போஸ் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு இரா சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ச முத்துச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந மாலதி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சீனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க இந்திரா வெற்றி