மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு அ மதிவாணன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ரெ ரவி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி லெ மஞ்சரி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பா ராதா வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திரு ரெ சுந்தரராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பா செந்தில்குமாா் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி செ ஸ்டெல்லா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே கோமதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா இராமசாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு கருப்பையா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ.சொ அ.சொ.மாரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 15 இ.தே.கா திருமதி செ ஆரோக்கிய சாந்தாராணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ மகேஸ்வாி வெற்றி