மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு ஞானகுருசாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி அ மீக்கேல்நவமணி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த தங்கமாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சத்யா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு பிாியா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சந்திரசேகா் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு தேவராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ரா அருண்குமாா் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொ செல்வக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந பாலசரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ அழகேசன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு பேச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி சி தங்ககனி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி அ பிரம்மசக்தி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ஜெ ஜெஸி பொன் ராணி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சூ தேவ விண்ணரசி வெற்றி