மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி பி அம்பிளி வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திருமதி ஏ செலின் மோி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா பரமேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி கொ லூயிஸ் வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திரு ப ராஜேஷ் பாபு வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி சி ஜோபி வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திருமதி தே ஷர்மிளா ஏஞ்சல் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு மொ்லியன்று தாஸ் வெற்றி
வார்டு 9 பி.ஜே.பி திரு த சிவகுமாா் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் ஜாண்சிலின் விஜிலா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு E நீலபெருமாள் வெற்றி