மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ச தயாநிதி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ச முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ரா நிர்மலா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கு ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க மனமகிழ்சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி R சித்ரா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி ஆ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ரகுராமன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கோ மனோன்மணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு சி சக்திவினாயகம் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ரா செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி அ செல்வி வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச நவநீதகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திரு ச கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி ஆர்.வெ மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 24 தே.மு.தி.க திருமதி ப ரிஸ்வானா பர்வின் வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க திருமாறன் வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி K கலாராணி வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி ரா சந்திராவர்ணம் வெற்றி
வார்டு 28 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச அன்புக்கரசி வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திருமதி ரா ராஜலெட்சுமி வெற்றி