மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு செந்தில் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப கனகா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ரா செல்லப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஈ சுகிா்தா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி செ அருள்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி.ஆர் சுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பெ ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ச வடிவேலன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சீ பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி அ ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R சாரதா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே பிரேமா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே இன்பத்தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி என் ருத்ராதேவி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சி விமலா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு தவமணி வெற்றி