ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> அம்மாபேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி ஷோபா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே செங்கோடன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச விஜய நிா்மலா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆா் மகேஸ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ர சுலோச்சனா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா புஷ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு கு குமரவேல் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு ஈஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு வேலுசாமி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ சத்தியமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு எஸ் சிவலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி க மாாியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி மு சுகமணி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ல துரைசாமி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ஜெ வனிதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ஆ பழனிச்சாமி வெற்றி