ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> அந்தியூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சி ஜெயக்கொடி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு பொ புட்டன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பு ராயன்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மு ராதாமணி வெற்றி
வார்டு 6 சி.பி.ஐ(எம்) திரு கு மயில்சாமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி சீ தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி கா முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ர நல்லசாமி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி நா ராஜலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ ஜெயபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சுகாமணி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு பா வையாபுாி வெற்றி