ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> பவானி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு A.A பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P குப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு பெ சதீஸ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு S S.நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு S ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி T சரோஜா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி G சவிதா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வ பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க இளையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப சத்தியபாமா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு C பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S.V. முத்துக்கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தா அனிதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி A கோமதி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி P.M புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ ஜானகி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு M ரங்கசாமி வெற்றி