ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> கோபி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி து மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி G பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி S காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி துளசிமணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க.ஈ, இளங்கோ வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K.P. மௌதீஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு S.A முருகன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S. கருப்பாயாள் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு என்.எம் சந்திரசேகா் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி T சாந்தி வெற்றி