ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> நம்பியூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப கருணையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி எஸ் கோமதி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா சுப்பிரமணியம் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி A வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி C செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திரு எஸ் லோகசம்பத் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R ரங்கசாமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு A கருப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K R மணோன்மணி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S கவிதா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு மு முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K அமுதா வெற்றி