ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> தூக்கநாயக்கன்பாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K V நடராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி P தவமணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி P ஆசீர்வாதம் வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திரு M திரவியம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு து.ப வெங்கடாசலம் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஹ ராதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி T கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு K பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி D பூமாவிஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K M விஜயலட்சுமி வெற்றி