ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> சத்தியமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் சடையம்மா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S.R பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சீ நாச்சிமுத்து வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப ராஜாமணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி செ கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சு சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ப வேலுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P சத்யா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பொ பற்குணன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம முருகாயாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு K.C.P இளங்கோ வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு வி.என். சின்னசாமி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி S ராஜம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு பொ சம்பத்குமார் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி செ சரோஜா வெற்றி