ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> மொடக்குறிச்சி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K பேபி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு L.S கேசவன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு C முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி P கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R கருணாகரன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு T சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K வெங்கிடுசாமி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S கணபதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி M கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S ஜோதிமணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ப உமா மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி V விமலாதேவி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி P தனபாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு R. சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி G கௌசல்யாதேவி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி R புனிதவதி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R நடராஜ் வெற்றி