ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> கொடுமுடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு டி பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு எம்.ஏ பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ரா லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ பரமசிவம் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி சி வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி செ ப்ரீத்தி வெற்றி