ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> பெருந்துறை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ அப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ஜி மேகலா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் பார்வதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம்.ஆர் உமாமகேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சி வாணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஆர் நவபாரதி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ரா பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி சா விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு எஸ் ஜெயக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி ஆர். சண்முகப்பிாியா வெற்றி