ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> காரமடை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி N யசோதா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி C சாிதா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ரா ரவி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு G சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S.S கோபால கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எஸ் ஜெகதீசன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு கெளசல்யா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந மாருசாமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு N சின்னசாமி வெற்றி
வார்டு 11 தே.மு.தி.க திரு சு நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா சித்ரா வெற்றி
வார்டு 13 பி.ஜே.பி திருமதி க கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுபாஷினி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி லட்சுமிபிரியா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா சரவணக்குமார் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு தே ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச சாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ ரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம பாக்கியம் வெற்றி