ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> பொள்ளாச்சி வடக்கு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே மோகன்குமாா் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா சம்பூா்ணா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு நாகமணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி மு தீபா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி த தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ர பிரபு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு செ தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜே.கே நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கா அகிலாண்டேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர விஜயராணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா மாலினி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ரா ராதாமணி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப ஈஸ்வரமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந சிவக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச மோகனம்பாள் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ஜெயஷீலா வெற்றி