ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> பொள்ளாச்சி தெற்கு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ஆ ஜோதிபாசு வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி கோ மோகனா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ சுரேஸ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கா பாலகணேசன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சோ கோமதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு வே சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு தி யவுராஜ் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ந ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ச சித்ரா வெற்றி