ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> அன்னூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சா.ஆ. பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சி்ன்னான் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி யு உமாவதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த திலகவதி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி சி லோகநாயகி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ச சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K சுமதி வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு பொ ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திருமதி ப கீதா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி பொ இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கே செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 இ.தே.கா திருமதி பா வித்யா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K.O. பிரபு வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு சி ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ஏ சத்தியமூர்த்தி வெற்றி