ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> சூலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S தேவி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி N மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு S சுரேந்திரமோகன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு A.V.A செல்வநாயகி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு N.R சுப்ரமணியம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஆ ராஜேந்தின் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சி தாரணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜி பாலசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி செ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா நவமணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு க பாலசுப்பிரமணியம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ப துரைராஜ் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ ராஜலட்சுமி வெற்றி