ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> பெரியநாயக்கன்பாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி த கல்பனா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி. ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி எஸ் கலா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு மாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பி.பீ ஆறுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே அய்யாசாமி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு எஸ் திருநாவுக்கரசு வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு D நர்மதா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி D தீபிகா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வி சம்பத்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே எஸ் கலாமணி வெற்றி