ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> சர்க்கார்சாமக்குளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ப ராஜம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா ருக்குமணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு R கருப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச கவிதா வெற்றி