ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> ஆனைமலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச கோதைநாயகம் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K காளிமுத்து வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி எஸ் ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திரு ஆ கனகசம்பத் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி J ஜெகதாம்பிகை வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ந பாரதி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு ரா கோபால்ரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ.தி செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சு ரவி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி செ சரஸ்கலா வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி ஞா ராஜேஸ்வரி வெற்றி