ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> கிணத்துக்கடவு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M கலாமணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு R மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி M மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி E காளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K நாகராணி வெற்றி
வார்டு 7 தே.மு.தி.க திரு C.L.J.J ஜெகன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி V கலாமணி M.A வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சி ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S வள்ளிநாயகம் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு M தென்னரசு வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு A ஞானசேகரன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R துரைசாமி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி B சத்தியபாமா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S கலைக்குமாா் வெற்றி