ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி -> உதகமண்டலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S. வனிதா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு மா தொரை வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு கே ஆர் காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு M. சிவசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு A. சந்தோஷ் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K. மாதன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி S. சித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி - சரோஜா வெற்றி
வார்டு 9 பி.ஜே.பி திருமதி பி. லச்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி என். சாரதா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு R. ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி எம்.எஸ். தமிழ்வாணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஜோ தர்மராஜ் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு சி. பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 15 பி.ஜே.பி திருமதி எஸ் கல்பனா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி அ பிரேமா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி ஷீலாராணி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி பி அஞ்சலி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி S. லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு R. கிட்டான் வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S. சகிலா வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திரு P. ராஜா வெற்றி