ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி -> கோத்தகிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ர கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி யோ தமயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திரு ப கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு த ராம்கோபால் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி மகேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு இ ராம்குமார் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி.கே. முருகன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ஜெ ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சிந்து வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஹ நித்யா வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி கே ஷீலா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கொ.மா தேவராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா சுதா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு மா அற்புதராஜ் வெற்றி