ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி -> கூடலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி ஷா லிசி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ஷா கைருன்னிசா வெற்றி
வார்டு 3 பி.ஜே.பி திரு கோ கங்காதரன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு அ ரவிக்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி து சித்ரா வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திரு சா சற்குணசீலன் வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி யோ ஜிஜிஜோன் வெற்றி
வார்டு 8 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி கு யசோதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஸ்ரீ விமலா வெற்றி
வார்டு 10 பி.ஜே.பி திருமதி கே பாரதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு க ஆனந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ம மகேசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கோ கீர்த்தனா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ந தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி மை பத்மினி வெற்றி