ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> தஞ்சாவூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ரெ அருணாதேவி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி மு சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மூ உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு கா கர்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ம காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி அ தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி B ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P சரண்யா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M சுமதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி வா கல்பனா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K அருள் சகாயகுமார் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி S ரதிஉஷா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி மு பத்மாஷினி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு அ கோபிநாத் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு G கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு க ராஜகோபால் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு க ஜோதிவேல் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு T அருளானந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ஜ சௌமியா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி L நிம்மி சகாயராணி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி M வண்டார் குழலி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு G மதியழகன் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி ச பிரேமா வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி கே வைஜெயந்தி மாலா வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி K கவிதா வெற்றி
வார்டு 26 மற்றவை திருமதி ச தமிழ் இலக்கிய சாந்தி வெற்றி
வார்டு 27 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு பாலசித்ரா வெற்றி
வார்டு 28 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா கவிதா வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திரு ந அறிவுடைசெல்வன் வெற்றி