ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பட்டுக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி க. ரமாதேவி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ப. மாரியாயி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு லெ. முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு தி. பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மு. ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மு. ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ. ஜெயராதா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ஆ. ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு நா. பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா. முனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி கு விஜி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி வெ சுபத்ரா வெற்றி
வார்டு 13 பி.ஜே.பி திருமதி அ. ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ. தேவி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க. அர்ச்சனா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ம. ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு. சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு நா. சுரேஸ் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம. ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் வெற்றி