ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> மதுக்கூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க இளஞ்செழியன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு AR ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திருமதி க சுதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வி அன்புச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி செ பசுபதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கை ரூபினி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ப ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே பெரியாச்சி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வீ கோவிந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி அ செல்வநாயகி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ ராஜப்பிாியா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ அமுதா போட்டி இன்றி தேர்வு