ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> சேதுபாவா சத்திரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி மு ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ரா அமுதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம உமா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி மதிவாணன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து மீனவராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ர அருந்ததி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கி முத்துமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி செ பாமா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி கா முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப கருப்பையா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு நா சாகுல்ஹமீது வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு க செய்யது முகமது வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு குழ.செ அருள்நம்பி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி த அழகுமீனா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு வி சுதாகா் வெற்றி