ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பூதலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜோ நாகலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ர சபிதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரெ தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி தி பிரேமா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி செ ரம்யா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு க கேசவமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கோ மயில்சாமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ர அருமைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு இரா.த கென்னடி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சா அரங்கநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 பி.ஜே.பி திரு சு வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு க சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு மதுபாலா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி செந்தில்குமாா் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ப ரேவதி வெற்றி
வார்டு 16 சி.பி.ஐ திருமதி சு லதா வெற்றி