ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருவையாறு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி ர நவமணி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ஆ சிவஞானம் வெற்றி
வார்டு 3 தே.மு.தி.க திருமதி சு தீபா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா விஜயா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ச பாஸ்கா் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி பா பேபி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கோ அரசாபகரன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு என் இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி க உமா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு மு முஹம்மது இக்பால் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சா பாசிலா ஜாஸ்மின் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு த ஜெயசீலன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த வைடூரியம் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க விசாலி வெற்றி
வார்டு 15 பி.ஜே.பி திரு அ சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி வி சாிதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி அ சக்தி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு கோ. அய்யாச்சாமி வெற்றி